ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English

NHÂN VIÊN KINH DOANH – CHƯA CÓ KINH NGHIỆM VỀ SALE LOGISTICS

Với 15 năm kinh nghiệm HTC là một công ty tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ logistics và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩuvới các điểm đến trên toàn thế giới. Công ty có giấy phép NVOCC và…

NHÂN VIÊN KINH DOANH – ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM VỀ SALE LOGISTICS

Với 15 năm kinh nghiệm HTC là một công ty tư nhân chuyên cung cấp dịch vụ logistics và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩuvới các điểm đến trên toàn thế giới. Công ty có giấy phép NVOCC và…

Tuyển Dụng

HT-Cargo luôn chào đón những ứng viên có kinh nghiệm và khả năng cho các vị trí nhân viên trong công ty. Tiêu chuẩn: năng động, nhiệt tình, chân thành và muốn làm việc lâu dài. Liên hệ với chúng tôi…