ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English
Tra mã HS miễn phí

Một trong những khó khăn của người khai hải quan đó là áp được đúng mã HS cho sản phẩm mà doanh nghiệp mình xuất nhập khẩu. Nếu áp mã HS không phù hợp, khi thông quan sẽ phải điều chỉnh lại theo yêu cấu của Hải quan, điều này sẽ gây chậm trễ quá trình giải phóng hàng của bạn.

Chỉ với một cuộc điện thoại duy nhất, chúng tôi sẽ giúp bạn tra mã HS hoàn toàn miễn phí,   Áp mã HS phù hợp mà thuế suất lại ở mức thấp nhất!