ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English
HT CARGO VIETNAM

Địa chỉ : 41 Trần Quốc Hoàn,
Q.Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
(View Map)
Tel: +84 28 6296-9969 (14 lines)
Fax: +84 28 6296-9988
Email : ht.marketing@ht-cargo.com.vn

HT CARGO USA

(NVOCC LICENSE # 024702N)

Add: 9443 Heil Ave,
Fountain Valley, CA 92708
(View Map)
Tel: +1 (714) 530-8400 or +1 (714) 530-8401
Fax : +1 (714) 530-8402
Cell: +1 (714) 786-9448
Email : HT.usa@htcargousa.com
| HT.rose@htcargousa.com

Bạn cần hỗ trợ

Liên lạc với chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin về dịch vụ và giải pháp vận chuyển phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.