ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English
Sale2

Recruitment

HT-Cargo luôn chào đón những ứng viên có kinh nghiệm và khả năng cho các vị trí nhân viên trong công ty.

Tiêu chuẩn: năng động, nhiệt tình, chân thành và muốn làm việc lâu dài.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.