ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English

Doanh nghiệp được làm thủ tục hải quan tại ICD

(TBKTSG Online) – Các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập sẽ được phép chuyển cửa khẩu về cảng đích là các cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong nội địa (ICD) thuộc Công ty TNHH cảng Phước Long để làm thủ tục như lâu nay, theo công văn hỏa tốc của Tổng cục Hải quan vừa gửi đến các cục hải quan.

Theo công văn số 4824/TCHQ – GSQL ngày 20-7 thì Tổng cục Hải quan hướng dẫn rằng, hàng hóa thuộc danh mục quy định tại điều 1, Quyết định 15/2017/QĐ-TTg được chuyển cửa khẩu về cảng đích ghi trên vận đơn để làm thủ tục nhập khẩu nếu cảng đích là cảng biển, cảng hàng không.

Riêng với các bến phao, bến thủy nội địa, các ICD của Công ty TNHH Phước Long, nếu hàng hóa thuộc danh mục có ghi cảng đích trên vận đơn là các điểm này thì doanh nghiệp được phép chuyển khẩu về đây để làm thủ tục.

Như vậy, với hướng dẫn trong công văn hỏa tốc này, tình trạng bị giữ hàng của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TPHCM tại các cảng dỡ hàng kể từ đầu tháng 7 đến nay sẽ được giải tỏa.

Trong thời gian vừa qua, thực hiện theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn 4284 (công văn hướng dẫn đầu tiên với quy định không được làm thủ tục hải quan nhập khẩu tại các ICD), các đơn vị trong ngành hải quan đã giữ hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục lại tại cửa khẩu cảng dỡ hàng (như Cái Mép, Cát Lái, Hiệp Phước), không cho chuyển khẩu về các ICD (cảng đích nhận hàng ghi trong hợp đồng) để làm thủ tục như bình thường.

Điều này, theo phản ánh của doanh nghiệp, đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của họ. Vấn đề là, quy định như trên còn trái với thông lệ quốc tế cũng như các văn bản do các bộ đã ban hành trước đó.

Bởi lẽ, các ICD: Phước Long I, Phước Long III, Transimex, Tanamexco, Phúc Long, Sotrans thuộc Công ty TNHH cảng Phước Long do Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực IV quản lý và đã được cho phép hoạt động và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu như thủ tục thực hiện tại các bến cảng biển thuộc cảng biển TPHCM.

Trước tình hình này, Cục Hải quan TPHCM trên cơ sở ghi nhận ý kiến của hàng loạt doanh nghiệp đã có liên tiếp hai công văn gửi Tổng cục Hải quan báo cáo và đề xuất giải pháp.

Bản thân các ICD gồm Phúc Long, Trasimex, Tanamexco và Sotrans cũng đồng ký công văn gửi Tổng cục Hải quan trình bày vướng mắc, xin tháo gỡ khó khăn.

(www.thesaigontimes.vn)