ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English
Dịch vụ xin cấp C/O các loại form A, B, E, D, S, AJ, VJ, AI….

Trong quá trình xuất khẩu hàng hóa. Bên cạnh thủ tục hải quan thì Chứng nhận xuất xứ (C/O) cũng là một trong những chứng từ cần thiết và là một trong những lợi thế của người xuất khẩu nếu có C/O.

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa đặc biệt quan trọng trong việc phân loại hàng hóa theo quy định hải quan của nước nhập khẩu và vì vậy sẽ quyết định đến thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa. C/O cũng quan trọng cho áp dụng hạn ngạch nhập khẩu và thống kê, đặc biệt là với hàng thực phẩm. C/O cũng có thể quan trọng trong các quy định về an toàn thực phẩm.

HT-Cargo hiện đang cung cấp dịch vụ xin C/O các mẫu sau cho hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam:

  • Mẫu A: Áp dụng GSP (General System of Preferences)- C/O ưu đãi cho hàng xuất khẩu Việt Nam
  • Mẫu B: (Mẫu C/O không ưu đãi dùng cho hàng xuất khẩu của Việt Nam). Dùng cho tất cả các loại hàng hoá xuất khẩu đi các nước.
  • Mẫu E: Mẫu C/O ưu đãi cho hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc
  • Mẫu AK: Mẫu C/O ưu đãi theo Hiệp định ASEAN – Hàn Quốc
  • Mẫu AJ: Mẫu C/O ưu đãi theo hiệp đinh ASEAN – Nhật Bản
  • Mẫu VJ: Mẫu C/O ưu đãi theo Hiệp định VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản)

Bạn cảm thấy băn khoăn chưa biết nước mình xuất khẩu đi sẽ làm loại C/O form nào A, B, E, D, S, AJ, VJ, AI….?

Hãy liên hệ với chúng tôi, chỉ trong thời gian ngắn nhất, chúng tôi sẽ có ngay bộ C/O hoàn chỉnh để Quý khách hang có thể hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu.