ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English
Tuyển Dụng

Tuyển Dụng

HT-Cargo luôn chào đón những ứng viên có kinh nghiệm và khả năng cho các vị trí nhân viên trong công ty. Tiêu chuẩn: năng động, nhiệt tình, chân thành…

Xem thêm