ht.marketing@ht-cargo.com.vn
  • Tiếng Việt
  • English
HT CARGO VIETNAM

Địa chỉ : 41 Trần Quốc Hoàn,
Q.Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
(View Map)
Tel: +84 28 6296-9969 ext 14
Fax: +84 28 6296-9988
Email : ht.marketing@ht-cargo.com.vn

HT CARGO USA

(NVOCC LICENSE # 024702N)

Add: 12387 Lewis Street, Suite #102
Garden Grove, CA 92840 (View Map)
Tel:   +1 714 530-8400 or  +1 714 530-8401
Fax :  +1 714 530-8402
Email :  ht.usa@ht-cargo.com.vn

Bạn cần hỗ trợ

Liên lạc với chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin về dịch vụ và giải pháp vận chuyển phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.